ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ...
 
Δ.Ε.Η. - Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (24/03/2016)
Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 (23/03/2016)
Υπουργείο Εργασίας - Επίδομα ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών (05/03/2013)
Δ.Ε.Η. - Διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (03/02/2013)
Γ.Γ.Π.Σ. - Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα) (07/10/2011)
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (23/07/2011)
ΥΠΕΚΑ - Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" - Ελαστικότερα κριτήρια (συνέχιση προγράμματος) (11/08/2010)
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (12/05/2010)

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

 

1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΜΕ ΜΑΣΤΕΡ (MASTER)

   Οι πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας διπλώματος με το Master Ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Κάποιες Πολυτεχνικές Σχολές έχουν ορίσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

    Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής σας για αναλυτικές λεπτομέρειες. Τηλέφωνα Γραμματειών

 

2) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΡΑΧΜΗΣ ΜΕ ΕΥΡΩ

   Όλοι όσοι έχετε κρατήσει για ενθύμιο χαρτονομίσματα Δραχμών και αλλάξατε γνώμη σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ανταλλαγής τους με Ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος λήγει  την 01 Μαρτίου 2012. Προσοχή! Τα κέρματα δεν ανταλλάσσονται με Ευρώ, καθώς η προθεσμία έληξε την 01 Μαρτίου 2004.

 

3) ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2011

   Από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 ξεκίνησε η πολυπόθητη απόσυρση αυτοκινήτων με καταληκτική ημερομηνία τις 20 Δεκεμβρίου 2011. Συνοπτικά θα περιγράψουμε τι ακριβώς ισχύει.

Προϋποθέσεις:

1) Το προς απόσυρση αυτοκίνητο να έχει άδεια κυκλοφορίας με έκδοση στην Ελλάδα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1998.

2) Το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει όλα τα μηχανικά του μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματος. Δεν είναι απαραίτητο, όμως, να κινείται αυτοδύναμα.

3) Θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας όλων των ετών καθώς και του έτους 2011. Εξαίρεση: Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τότε δε χρειάζεται να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2011.

4) Το καινούριο αυτοκίνητο να είναι έως και 2.000 κ.ε.

Οφέλη:

   Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) τα οφέλη που προκύπτουν από την απόσυρση είναι συνάρτηση των κ.ε. και της εργοστασιακής αξίας του νέου αυτοκινήτου.

α) Για αγορά αυτοκινήτου μέχρι 900 κ.ε. και εργοστασιακή αξία μέχρι 6.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από το τέλος ταξινόμησης.

β) Για αγορά αυτοκινήτου 901 έως 1.400 κ.ε. και εργοστασιακή αξία μέχρι 8.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από το τέλος ταξινόμησης.

γ) Για αγορά αυτοκινήτου 1401 έως 1.600 κ.ε. και εργοστασιακή αξία μέχρι 11.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από το 65% του τέλους ταξινόμησης.

γ) Για αγορά αυτοκινήτου 1601 έως 2.000 κ.ε. και εργοστασιακή αξία μέχρι 14.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από το 50% του τέλους ταξινόμησης.

Διαδικασία:

• Το προς απόσυρση αυτοκίνητο παραδίδεται σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής ΟΤΚΖ (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) και ο ιδιοκτήτης λαμβάνει σχετική βεβαίωση. Δείτε εδώ τις Μονάδες Ανακύκλωσης.

• Το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο και χορηγείται στον ιδιοκτήτη, μέσα σε 8 ημέρες. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή του οχήματος.

• Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας εκδίδει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη την πράξη οριστικής διαγραφής εντός 5 ημερών από τη λήψη αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ. Η πράξη οριστικής διαγραφής εκδίδεται εις διπλούν. Το ένα αντίτυπο χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης και παραδίδεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Το άλλο αντίτυπο της πράξης κρατείται από τον ιδιοκτήτη.

• Παράλληλα ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος όπου ανήκει για να παραλάβει σχετική βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών.

• Τέλος με τα δύο έγγραφα (Πράξη Οριστικής Διαγραφής, Βεβαίωση από τη ΔΟΥ) ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στο κατάστημα πώλησης καινούριων αυτοκινήτων για να προχωρήσει στην αγορά του νέου αυτοκινήτου.

Παρατηρήσεις:

• Εξαιρούνται από την απόσυρση τα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

• Ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου αυτοκινήτου μπορεί να εκχωρήσει τα οφέλη από την απόσυρση μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσης, η οποία όμως θα έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εκχωρούντος.

 

4) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους στην ιστοσελίδα: http://paso.minedu.gov.gr.

   Η ισχύς των περυσινών Δελτίων Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) παρατείνεται έως τις 23/10/2011, ενώ η χρονική περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για απόκτηση του ΠΑΣΟ είναι καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-12.

 

Κατηγορίες δικαιούχων απόκτησης ΠΑΣΟ

α) Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ) Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ε) Οι φοιτητές - πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

   Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

 

Διαδικασία εγγραφής για την απόκτηση ΠΑΣΟ

   Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή με τους κωδικούς (username, password) που έχουν λάβει από το οικείο ίδρυμα για την πρόσβαση στον Εύδοξο και τις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση όπου έχουν χαθεί οι κωδικοί ή σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών στην ηλεκτρονική αίτηση, ενώ αυτή έχει υποβληθεί για οριστική έγκριση, θα πρέπει ο φοιτητής να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματός.

   Οι μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει να ανοίξουν μόνοι τους ένα λογαριασμό στη σχετική ιστοσελίδα, όπου θα ορίσουν ένα «Όνομα χρήστη» και έναν «Κωδικό Πρόσβασης». Στο λογαριασμό τους θα δώσουν και ένα κινητό τηλέφωνο στο οποίο θα τους σταλεί ο 8ψηφιος κωδικός που απαιτείται για την πιστοποίηση του λογαριασμού τους. 

 

Διαδικασία παραλαβής ΠΑΣΟ

   Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης από το φοιτητή, ο έλεγχός στη συνέχεια περνά στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος για την τελική έγκριση. Το ΠΑΣΟ θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης το πολύ πέντε εργάσιμες ημέρες μετά και την τελική έγκριση από τη Γραμματεία. Ο φοιτητής θα λάβει σχετική ειδοποίηση με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό του λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα.

   Να τονιστεί ότι το ΠΑΣΟ δε θα παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του κάθε τμήματος, αλλά από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχει επιλεγεί από το φοιτητή κατά την ηλεκτρονική του αίτηση. Κατά την παραλαβή του ΠΑΣΟ θα πρέπει να επιδεικνύεται η αστυνομική ταυτότητα και να αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός του ΠΑΣΟ, ο οποίος θα έχει σταλεί με sms και e-mail. Στην περίπτωση παραλαβής του ΠΑΣΟ από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.

   Επίσης σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι το ΠΑΣΟ θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής του και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή του εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη, ενώ εάν επιθυμεί να παραλάβει το ΠΑΣΟ μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.

   Το κόστος απόκτησης του ΠΑΣΟ  είναι 2,46€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καταβάλλεται κατά την παραλαβή του.

 

Παρατηρήσεις:

• Προδιαγραφές φωτογραφίας ΠΑΣΟ: α) Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 360x360 px, β) το αρχείο της φωτογραφίας πρέπει να είναι της μορφής .jpg και γ) το μέγεθός της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB. Επίσης να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή.

• Σε περίπτωση απώλειας / κλοπής, ο φοιτητής Θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματός του, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση του δελτίου. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης ΠΑΣΟ επαναλαμβάνεται από την αρχή.

• Υποστηρικτικά λειτουργεί το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 801 1131400.

 

 


EnergaroΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMEDIAPRINTShooters
Δημόσιες Υπηρεσίες

Δήμοι
Δ.Ο.Υ.
Κ.Ε.Π.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Σχολεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αεροδρόμια / AIRPORTS
Λιμεναρχεία
Σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ.
Σταθμοί Ο.Σ.Ε.
Ραδιοταξί - Ταξί
Κωδικοί Κλήσης (Ελλάδας & Διεθνείς)
3,4,5 ψηφια, 800..., 801... τηλέφωνα

Σχολές - Φροντιστήρια - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαθήματα Σχολών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Μαθήματα σχετικά με Η/Υ
Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο
Ξένες Γλώσσες
Μουσική - Χορός

Έχετε πρόβλημα με ... / Ψάχνετε ...

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακοί Επιθεωρητές