ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ...
 
Δ.Ε.Η. - Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (24/03/2016)
Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 (23/03/2016)
Υπουργείο Εργασίας - Επίδομα ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών (05/03/2013)
Δ.Ε.Η. - Διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (03/02/2013)
Γ.Γ.Π.Σ. - Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα) (07/10/2011)
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (23/07/2011)
ΥΠΕΚΑ - Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" - Ελαστικότερα κριτήρια (συνέχιση προγράμματος) (11/08/2010)
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (12/05/2010)

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (εντός 1 εργάσιμης ημέρας)

   Για να γίνει επείγουσα έκδοση διαβατηρίου πρέπει να συντρέχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι. Συγκεκριμένα:

• Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας, (απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους συγγενείς του ασθενούς μέχρι β' βαθμού καθώς και για τον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή στο εξωτερικό).

• Θάνατος συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β' βαθμού.

• Για άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό γίνεται επείγουσα έκδοση εάν υφίστανται οι παρακάτω λόγοι: α) Τραυματισμός ή σοβαρός λόγος υγείας που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου, β) εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β' βαθμού και γ) πρόκληση καταστροφής στην περιουσία του ενδιαφερομένου συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας.

   Για τις παραπάνω περιπτώσεις τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν, κατ' εξαίρεση, στο Γραφείο Διαβατηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου (Διεύθυνση: Πρατινου 49, Τηλέφωνο: 210 7297454).

 

 

 


EnergaroΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMEDIAPRINTShooters
Δημόσιες Υπηρεσίες

Δήμοι
Δ.Ο.Υ.
Κ.Ε.Π.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Σχολεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αεροδρόμια / AIRPORTS
Λιμεναρχεία
Σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ.
Σταθμοί Ο.Σ.Ε.
Ραδιοταξί - Ταξί
Κωδικοί Κλήσης (Ελλάδας & Διεθνείς)
3,4,5 ψηφια, 800..., 801... τηλέφωνα

Σχολές - Φροντιστήρια - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαθήματα Σχολών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Μαθήματα σχετικά με Η/Υ
Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο
Ξένες Γλώσσες
Μουσική - Χορός

Έχετε πρόβλημα με ... / Ψάχνετε ...

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακοί Επιθεωρητές